............................................................................................................
องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) 
รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,368 ราย เสียชีวิต 490 ราย
     ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 186 ราย เสียชีวิต 36 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย
     ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) ) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,392 ราย เสียชีวิต 536 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 26 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรียตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีนและไทย
     สถานการณ์ในประเทศไทย ตามที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผู้สัมผัสโรคจำนวน 176 คน ซึ่งพ้นจากระยะเฝ้าระวังโรค 14 วันเรียบร้อยแล้ว ทุกคนอาการปกติ ผลตรวจเสมหะจากลำคอ ไม่พบเชื้อไวรัสโรคเมอร์ส ในส่วนผู้ป่วยโรคเมอร์ส ได้รับการดูแลรักษาในห้องแยกโรคจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและด้านการชันสูตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์สแล้ว
     ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่จะพบโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้เสมอ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ต้องยกระดับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม เพิ่มเติม รายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จำนวน 178 ราย โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จำนวน 2 ราย ทุกรายได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/271
เวชระเบียน หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรือบันทึกที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย เป็นข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล คลินิค หรือสถานีอนามัย เวชระเบียนนั้นเป็นบันทึกขบวนการทุกอย่างงที่จัดกระทำกับผู้ป่วยซึ่งข้อมูลนั้น ๆ ควรจะต้องประกอบด้วยประวัติการเจ็บป่วยในอดีตรวมทั้งความคิดเห็น การค้นหา สืบสวนผลทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เวชระเบียนเป็นเอกสารที่อาจมีหลายขนาดหลายรูปแบบ และหลายข้อมูล โดยการบันทึกของหลายบุคคลในหลาย ๆ วิธีการ แต่ตามรูปลักษณะทั่วไปแล้ว เวชระเบียนจะประกอบด้วยจำนวนแผ่นกระดาษ หรือบัตร ซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ในแฟ้มหรือซอง และยิ่งนำสมัยมากไปกว่านี้ก็จะบันทึกในคอมพิวเตอร์หรือบันทึกลงแผ่นกระดาษแล้วถ่ายไว้ในไมโครฟิล์มก็ได้[2

[3] http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

ข้อเสนอแนะเพื่อขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Mock Servey) 6 กรกฎาคม 2558

 1. บัตร ประชาชน ..ให้ดูรูปผู้ป่วยด้วย
 2. การถ่ายรูปผู้รับบริการ กรณี ไม่มีบัตรประชาชน มาแสดง...ให้ระวังเรื่องการสวมสิทธิ
 3. ระบบ ยืม-คืนเวชระเบียน ..หาอัตราการส่งคืน ณ วันที่ 2 หลังจากผู้ป่วยมารับบริการ
 4. ปก OPD Card ....ถ้าไม่มี ...แนะนำใช้กระดาษสีติดหลังใบสุดท้าย
 5. การถือเวชระเบียน ของผู้ป่วย ไปยังจุดบริการต่างๆ เช่น lab x-ray
 6. การจัดเก็บ...สติกเกอร์สี
 7. ไฟดับ ค้นเวชระเบียนได้อย่างไร....Notebook
 8. ระบบไฟสำรอง..ตรวจสภาพการพร้อมใช้....ดำเนินการแล้ว 8กค58
 9. ถึงดับเพลิง ควรเป็นแบบคาร์บอนด์ CO2

แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียนอาการทางการแพทย์

OPD Card Scan

 • งานเวชระเบียน ร่วมกับ ทีม HOSxP ได้ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554  ปี 2555 และปี 2556 เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับ เวชระเบียนผู้ป่วยนอก จาก หน่วยสุขใจใกล้บ้าน ทั้ง 5 แห่ง งานเวชระเบียน ได้ Scan ไว้ในระบบ HOSxP ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน 
 • งานเวชระเบียน สามารถค้นเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ได้เฉพาะ ปี 2557 ถึง ปัจจุบันเท่านั้น 
 • การดูเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จาก หน่วยสุขใจใกล้บ้าน ทั้ง 5 แห่ง และการดูเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556  ให้ดูผ่านระบบ HOSxP