"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน


 ระบบ Line Official งานเวชระเบียน@RBH 

ระบบขัดข้อง งดให้บริการชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
เรียนผู้รับบริการ

 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. งานเวชระเบียน เปิดให้บริการ 2 จุดบริการ

1.ห้องบัตร เปิดให้บริการ  2 ช่องบริการ

-ช่อง 4 ทำแฟ้มเวชระเบียน ,ส่งตรวจตามแผนก และ Authen [รอเรียกตามคิว]

-ช่อง 9 Admit ,สแกนเอกสาร และประทับตราใบรับรองแพทย์

2.ห้องบัตรฉุกเฉิน ทำแฟ้มเวชระเบียน,ส่งตรวจตามแผนก, Authen , Admit ผู้ป่วยฉุกเฉิน
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายในโรงพยาบาล
สถานที่วันเวลา
ห้องบัตรจันทร์ - ศุกร์
07:00 - 20:30 น.[ไม่หยุดพักเที่ยง]
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:30 - 12:00 ,16:30 - 20:30 น.
ห้องบัตรฉุกเฉินทุกวัน
00:00 - 24:00 น.[ไม่หยุดพักเที่ยง]
สนง.เวชระเบียนจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:30 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
ทันตกรรม,EYE,ENTจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
จิตเวชจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
07:45 - 15:30 น. (ยกเว้นวันพุธ 07:45 - 12:00)[พักเที่ยง]
ศูนย์รังสีรักษาจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 15:30 น.[พักเที่ยง]
ศัลยกรรมจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 15:30 น.[พักเที่ยง]
ออร์โธปิติดิกส์จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 12จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 14:30 น.[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 20จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
Labจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)06:30 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
X-Rayจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
ARIจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 12.00 น.
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอังคาร (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
คลินิคแสงตะวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
คลินิควัณโรคพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายนอกโรงพยาบาล
ศูนย์1 โรงเจประปาจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
ศูนย์2 บ้านไร่จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 12:00 น.
รพ.สต.อ่างทองจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
รพ.สต.พิกุลทองจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
แพทย์แผนไทยดอนตะโกจันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
08:00 - 20:30 น. (ใช้ระบบ Line Official)
Lab Big Cจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
06:00 - 16:30 น. (ใช้ระบบ Line Official)

แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 
รบกวนให้ท่านช่วยตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 

เพื่อการพัฒนา ร่วมกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ