"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

เกี่ยวกับเรา

14 กพ.67
Authen ดึงภาพบัตร ปชช
Finger scan
Consent form :OPD
Health Rider

1สค.66
Line Official  [ยกเลิก Line group]

1พค.66
AAA

1ธค.65
Authen All

1ตค.65
Authen UC Walk in

2สค.65
ระบบลงทะเบียนนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวออนไลน์

16 มิย.65
เริ่มระบบจ่ายตรงการประปาส่วนภูมิภาค

6เมย.65
Regist ATK รพ.สต

23มีค.65
Regist ATK เรือนจำ

16มีค.65 
Authen Self Isolation

1กพ.65
Authen ไตเทียม

1มค.65
Authen  HI CI ANC  กายภาพ กัญชา

1 มิย.64
Authen  ATK ,RT-PCR

26 เมย.64
ระบบส่งยาถึงบ้าน Virtual Hospital

1 กพ.64
Authen : CA.Anywhere

20 มค.64
ระบบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว64

18 มค.64
ฝ่ายประกันสุขภาพย้ายมาอยู่ร่วมในห้องบัตร

4 มค.64-26 เมย.64
ระบบส่งยาทางไปรษณีย์ (Ticket+Line Official @edx5435e)

28ธค.63
Line official ศูนย์จองห้องพิเศษ

25 ธค.63
line official ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

24 สค.63
ส่งมอบชั้นเก็บบัตรจำนวน 23 ตู้ ให้วัดมหาธาตุฯ

15 พค.63
Paperless : ARI clinic,  SMC, OPD นอกเวลา

16 มีค.63
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service : ARI Clinic

15 มีค.63
เริ่ม Scan Chart 

1 มีค.63
เปลี่ยนโปรแกรมศูนย์จองห้องพิเศษ

15 ธค.62
Line official @330inuha
ขอสำเนาเวชระเบียน กรณีเร่งด่วน

15 ธค.62
Line official งานเวชระเบียน 

1 พฤษภาคม 2562
Paperless : แพทย์แผนไทย เวชกรรมฟื้นฟู อาชีวกรรม จิตเวชและศูนย์รังสีรักษา

9 เมษายน 2562
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service Med+Sur

1 เมษายน 2562
Scan OPD Card ครบ100% (2554-2560)

1 เมษายน 2562
ยกเลิก การเก็บและค้น OPD Card

8 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนแบบฟอร์ม Discharge Summary (รง.501)..สีเขียว

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบ MRD One stop counter service  9 ช่องบริการ

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบสแกนบัตรประชาชน ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบการส่งสำเนาเวชระเบียน 

1 ตุลาคม 2561
ส่งมอบงานขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต(ใบ Claim) ให้ สำนักงานองค์กรแพทย์

1 ตุลาคม 2561
ยกเลิกการค้นบัตร OPD Med , OPD Sur (เฉพาะ Walk in)

4 กันยายน 2561
ย้ายห้องบัตรฉุกเฉิน มาข้างห้องฉุกเฉิน

3 กันยายน 2561
ย้ายศูนย์จองห้องพิเศษ มา สนง.เวชระเบียน

1 สิงหาคม 2561
ปิดหน่วยบริการ "เวชระเบียน-รพ.สต.เจดีย์หัก"

1 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกค้นบัตร OPD Orthro

1 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกค้นบัตร OPD ENT (เฉพาะ Walk in)

1 มกราคม 2561
ยกเลิก ค้นบัตร OPD จิตเวช

4 กันยายน 2560
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-แพทย์แผนไทย

1 กันยายน 2560 
เริ่มระบบ OPD Card Scan

21 สิงหาคม 2560 
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-X-Ray

16 กุมภาพันธ์ 2560 
เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการของ ศูนย์จองห้องพิเศษ 
จาก 08.30-24.00 เป็น 08.30-20.30น.

4 ตุลาคม 2559
ระบบเบิกจ่ายตรง ธนาคารออมสิน        

1 เมษายน 2559
ลงทะเบียนรับรีเฟอร์:Thai Refer

1 มีนาคม 2559
Scan OPD Card แพทย์แผนไทย

1 สิงหาคม 2558
SCAN OPD Card ปี 2556

1 เมษายน 2558
SCAN OPD Card ปี 2555

1 มกราคม 2558
SCAN OPD Card ปี 2554

1 ตุลาคม 2557
SCAN OPD Card รพ.สต. ปี 2557

15 กันยายน 2557
จิตอาสา งานเวชระเบียน 

9 กันยายน 2557
ปิด หน่วยเวชระเบียน One Stop Service "เวชระเบียน-กายภาพ"
(อัตรากำลังไม่เพียงพอ)

1 พฤษภาคม 2557
ระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน Smart Card ของผู้รับบริการ
ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษา จากบัตรประชาชน Smart Card ของผู้ให้บริการ

1 ธันวาคม 2556
รับคืน งานให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก

1 เมษายน 2556
หน่วยเวชระเบียนสุขใจใกล้บ้าน:ศูนย์ 2 บ้านไร่                   

15 มีนาคม 2556
ปิด ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center

10 ตุลาคม 2555
ระบบเวชระเบียน call center

15 มิถุนายน 2555
ระงับ การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก 
ให้ดำเนินการ โดย จนท.บันทึกข้อมูล งานพัฒนานวตกรรม

5 มิถุนายน 2555
Blog ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี

14 พฤษภาคม  2555
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service "เวชระเบียน-กายภาพ"

1 มีนาคม 2555
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-จิตเวช"

14 กุมภาพันธ์ 2555
ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง 


1 ตุลาคม 2554
ศูนย์จองห้องพิเศษ 


1 สิงหาคม 2554
ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center

1กรกฎาคม 2554
หน่วยเวชระเบียนสุขใจใกล้บ้าน  อ่างทอง พิกุลทอง เจดีย์หัก บ้านไร่  โรงเจ

1 เมษายน 2554
หน่วยทะเบียนรีเฟอร์ 


1 กุมภาพันธ์ 2554
ระบบขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์ 


24 กันยายน  2553

14 กันยายน 2553
ระบบอ่านบัตร Smart Card

10 กันยายน 2553
ระบบคิวแบบธนาคาร

3 กันยายน 2553
Television Presentation

3 กันยายน 2553
จัดทำ Website งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี
https://djphapho.blogspot.com/

9 กรกฎาคม 2553
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-ออร์โธปิดิกส์
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-ทันตกรรม
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-นรีเวช

1 พฤษภาคม 2553
หน่วยเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

14 ตุลาคม 2552
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน

1 มกราคม 2551
ใช้ "บัตรประชาชน" เพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการ
ยกเลิกการผลิตและการใช้บัตรประจำตัวผู้รับบริการ  ยกเลิกการเรียกบัตรสิทธิ
มีแนวคิด ใช้ CID แทน HN.

29 พฤศจิกายน 2550
ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลจาก Website

7 กันยายน 2549
เริ่มใช้ โปรแกรม HOSxP  

21 สิงหาคม 2549
หัวหน้างานเวชระเบียน คำสั่งที่  521/2549