"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 
รบกวนให้ท่านช่วยตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 

เพื่อการพัฒนา ร่วมกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ