"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

เรียนผู้รับบริการ

 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. งานเวชระเบียน เปิดให้บริการ 2 จุดบริการ

1.ห้องบัตร เปิดให้บริการ  2 ช่องบริการ

-ช่อง 4 ทำแฟ้มเวชระเบียน ,ส่งตรวจตามแผนก และ Authen [รอเรียกตามคิว]

-ช่อง 9 Admit ,สแกนเอกสาร และประทับตราใบรับรองแพทย์

2.ห้องบัตรฉุกเฉิน ทำแฟ้มเวชระเบียน,ส่งตรวจตามแผนก, Authen , Admit ผู้ป่วยฉุกเฉิน
หน่วยเวชระเบียน ภายในโรงพยาบาล
หน่วยบริการสถานที่วันเวลาประเภทผู้ป่วย
ห้องบัตร
ห้อง 101จันทร์ - ศุกร์07:00-20:30 น.
ผู้ป่วย Walk in
ตึกอำนวยการ ชั้น 1เสาร์ - อาทิตย์08:00 - 12:00 น.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์16:30 - 20:30 น.
ห้องบัตรฉุกเฉิน
ตึกฉุกเฉิน
ทุกวัน
00:00 - 24:00 น.
ผู้ป่วย Walk in
และผู้ป่วยที่นัด Admit
ทันตกรรม,จักษุ
ตึกอำนวยการ ชั้น 2
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 16:30 น.
ผู้ป่วยนัด
[พักเที่ยง]
จิตเวช
ตึกศรีนครินทร ชั้น 1
จันทร์ - ศุกร์07:45 - 15:30 น.
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
(วันพุธ7.45-12:00 น.)[พักเที่ยง]
หู คอ จมูก
ตึกอำนวยการ ชั้น 2
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 15:30 น.
ผู้ป่วยนัด
[พักเที่ยง]
ศัลยกรรม
เคาน์เตอร์ 5/1
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 14.00 น.
ผู้ป่วยนัด
ตึกอำนวยการ ชั้น 1[พักเที่ยง]
ออร์โธปิติดิกส์และ
ตึกกาญจนาภิเษก ชั้น 1
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 16:30 น
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
เวชกรรมฟื้นฟู[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 12
อาคารผู้ป่วยนอก
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 14:00 น.
ผู้ป่วยนัด
[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 20
อาคารผู้ป่วยนอก
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16:30 น.
ผู้ป่วย Admit
[พักเที่ยง]
ห้องเจาะเลือด
ห้อง 33
จันทร์ - ศุกร์
06:30 - 16:30 นผู้ป่วยนัดและ
ตึกอำนวยการ ชั้น 1[พักเที่ยง]
ผู้ป่วย Walk in ที่มีใบสั่งเจาะเลือด
X-Ray
ตึก 75 ปี ชั้น 1
จันทร์ - ศุกร์
07:45 - 16:30 น.
ผู้ป่วยนัด
[พักเที่ยง]
ศูนย์รังสีรักษา
อาคารรังสีรักษา
จันทร์ - ศุกร์
07.45-15.30 น.
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
สนง.เวชระเบียน
ห้อง 105
จันทร์ - ศุกร์
08:30 - 16:30 น.ขอสำเนาเวชระเบียน
ตึกอำนวยการ ชั้น 1[พักเที่ยง]
แก้ไขสิทธิ ผู้ป่วย Admit ฯลฯ
ตรวจสุขภาพ
อาคารพัสดุ
อังคาร
08:15 - 12:00 น
ผู้ป่วยนัด
แรงงานต่างด้าว
คลินิคแสงตะวันอาคารพัสดุพุธ08:15 - 12:00 น.ผู้ป่วยนัดและ Walk in
คลินิควัณโรคอาคารพัสดุพฤหัสบดี08:15 - 12:00 น.ผู้ป่วยนัดและ Walk in
หน่วยเวชระเบียน ภายนอกโรงพยาบาล
ศูนย์1 โรงเจประปา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จันทร์ - ศุกร์
07:00 - 16:00 น
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
โรงเจประปา[พักเที่ยง]
ศูนย์2 บ้านไร่
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 12:00 น.
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
บ้านไร่
รพ.สต.อ่างทอง
รพ.สต.อ่างทอง
จันทร์
08:00 - 16:00 น.
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
[พักเที่ยง]
รพ.สต.พิกุลทอง
รพ.สต.พิกุลทอง
ศุกร์
08:00 - 16:00 น.
ผู้ป่วยนัดและ Walk in
[พักเที่ยง]
แพทย์แผนไทย
อาคารแพทย์แผนไทย
จันทร์ - เสาร์
08:00 - 20:30 น.ผู้ป่วยนัดและ Walk in
ดอนตะโก
(ใช้ระบบ Line Official)
Lab Big C
อาคารพาณิชย์
จันทร์ - ศุกร์
06:00 - 16:30 น.ผู้ป่วยนัดและ Walk in
ด้านข้างห้าง Big C
(ใช้ระบบ Line Official)
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์


                                                                                                                             update 25/08/66