"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

คู่มือคำแนะนำการบันทึกเวชระเบียน สำหรับแพทย์คลิ๊กที่รูปภาพเื่พื่อดาวโหลด 
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ