"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

งานเวชระเบียน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรุณาให้เกียรติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบงานเวชระเบียน
19 ธันวาคม 2554


....ความรู้ที่เราได้รับ เราจะนำมาพัฒนาต่อไป