"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจากงานเวชระเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ คือ
- สิทธิ์บัตรทอง ในเขต
- สิทธิ์บัตรทอง นอกเขต
- สิทธิ์บัตรทอง ต่างจังหวัด
- สิทธิ์ประกันสังคม รพ.ราชบุรี
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง
- สิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่น
- สิทธิ์รัฐวิสาหกิจภาพของท่าน สวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจน เราขออนุญาตนำภาพของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ หากขัดข้องประการใด รบกวนโทร 089-1326770