"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี

 


วิธีดำเนินการ

1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้นทาง ติดต่อ ศูนย์นัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี โทร 032-326631 , 032-719600 ต่อ 1735 และลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์นัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี ตรวจสอบรายละเอียด,กำหนดวันนัดและส่งบัตรนัดพร้อมรายละเอียด ให้ รพ.ต้นทาง เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยมารับการรักษา ตามวันเวลาที่กำหนด
คลินิกเฉพาะทาง ในเวลาราชการ
คลินิคเฉพาะทาง ในเวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
Cardio--บ่ายเช้า-บ่ายเช้า
CVT--เช้าเช้า-
COPD---บ่าย-
DM.Food---บ่าย-
Endocrine-เช้า---
Geriatric----บ่าย
GI Medบ่ายบ่าย---
Hematoเช้า---เช้า
Nephroบ่ายบ่ายเช้าบ่ายเช้า
Neuro Medบ่าย-บ่าย-เช้า
Neuro Sur-เช้าเช้า--
Onco Head&Neck--บ่าย--
Onco Breast-บ่าย---
Onco Sur17.00-20.0017.00-20.00---
Onco Gye---บ่าย-
Infection--บ่าย-
Plastic---เช้า-
Rheumato-บ่าย---
Uroเช้าเช้าเช้า-เช้า
Asthma เด็ก-เช้า---
Cardio เด็กเช้า----
Chest เด็ก----เช้า
Hemato เด็ก---เช้า-
Nephro เด็ก---เช้า-
Sur เด็ก-เช้า-เช้า-
พัฒนาการเด็กเช้า----
วัยทอง--บ่าย--
แสงตะวัน--เช้า--
TB---เช้า-
โรคซึมเศร้า----บ่าย
โรคสมองเสื่อมบ่าย----
คลินิกรักน้อง--เช้า--
Pain (คลินิกระงับปวด)-บ่าย---
Hemophiliaบ่าย---บ่าย
Nutritionบ่าย----
Asthma / Chest--บ่าย--
Cath Labทุกวัน
08.30-16.30
*โรคสมองเสื่อม
 เฉพาะวันจันทร์ที่ 2 และ 4
**คลินิกรักน้อง
 เฉพาะวันพุธ ต้นเดือน

                                                                                                        Update 07 /07/ 2557
                                                                                                          ที่มา:คุณจิตติรัตน์ชฎา OPD